RH-Logo-1
uk.png
de.png
linkedin

Certificering 

Rose Holm A/S er certificeret i henhold til EN ISO 9001:2015. Rose Holm A/S arbejder og producerer i henhold til standardens forskrifter. Rose Holm A/S har fuld sporbarhed fra råvare til færdigvare for egen producerede varer. Der kan efter aftale leveres materialecertifikater for alle varer produceret hos Rose Holm A/S.


EN ISO 9001:2015 er bygget op omkring følgende otte kvalitetsstyringsprincipper*:

 • Kundefokus
  Virksomheder er afhængige af deres kunder, og de bør derfor forstå nuværende og fremtidige kundebehov, opfylde kundekrav og stræbe efter at overgå kundernes forventning.
 • Lederskab
  Ledere skaber en helhed af formål og udviklingsretning for virksomheder. De bør skabe og opretholde et internt miljø i virksomheden, hvori medarbejdere kan blive fuldt involveret i at nå virksomhedens mål.
 • Involvering af medarbejdere
  Medarbejdere på alle niveauer er det væsentlige i en virksomhed, og deres fulde involvering gør det muligt, at deres evner anvendes til gavn for virksomheden.
 • Procesorientering
  Et ønsket resultat opnås mere effektivt (ressource-relateret), når aktiviteter og tilhørende ressourcer styres som en proces.
 • Systemorienteret ledelse
  At identificere, forstå og styre indbyrdes relaterede processer som et system bidrager til virksomhedens effektivitet (resultat-relateret og ressource-relateret) med hensyn til at nå dens mål.
 • Løbende forbedring
  Løbende forbedring af virksomhedens samlede præstation bør være et permanent mål for virksomheden.
 • Faktuel beslutningstagning
  Effektive (resultat-relaterede) beslutninger er baseret på analyse af data og informationer.
 • Gensidigt fordelagtige leverandørrelationer
  En virksomhed og dens leverandører er afhængige af hinanden, og en gensidig fordelagtig relation øger begge parters værdiskabende evne.

* Kilde: DS-Håndbog 115:2003, Dansk Standard