• +45 4816 3366
  • rose@roseholm.dk

Certificering

Rose Holm A/S er certificeret i henhold til EN ISO 9001:2015. Rose Holm A/S arbejder og producerer i henhold til standardens forskrifter. Rose Holm A/S har fuld sporbarhed fra råvare til færdigvare for egenproducerede varer. Der kan efter aftale leveres materialecertifikater for alle varer produceret hos Rose Holm A/S.

EN ISO 9001:2015 er bygget op omkring følgende otte kvalitetsstyringsprincipper*:

Kundefokus
Virksomheder er afhængige af deres kunder, og de bør derfor forstå nuværende og fremtidige kundebehov, opfylde kundekrav og stræbe efter at overgå kundernes forventning.

Lederskab
Ledere skaber en helhed af formål og udviklingsretning for virksomheder. De bør skabe og opretholde et internt miljø i virksomheden, hvori medarbejdere kan blive fuldt involveret i at nå virksomhedens mål.

Involvering af medarbejdere
Medarbejdere på alle niveauer er det væsentlige i en virksomhed, og deres fulde involvering gør det muligt, at deres evner anvendes til gavn for virksomheden.

Procesorientering
Et ønsket resultat opnås mere effektivt (ressource-relateret), når aktiviteter og tilhørende ressourcer styres som en proces.

Systemorienteret ledelse
At identificere, forstå og styre indbyrdes relaterede processer som et system bidrager til virksomhedens effektivitet (resultat-relateret og ressource-relateret) med hensyn til at nå dens mål.

Løbende forbedring
Løbende forbedring af virksomhedens samlede præstation bør være et permanent mål for virksomheden.

Faktuel beslutningstagning
Effektive (resultat-relaterede) beslutninger er baseret på analyse af data og informationer.

Gensidigt fordelagtige leverandørrelationer
En virksomhed og dens leverandører er afhængige af hinanden, og en gensidig fordelagtig relation øger begge parters værdiskabende evne.

* Kilde: DS-Håndbog 115:2003, Dansk Standard